ตารางอบรม
ตารางอบรม

Training Online

Latest Training Online

08/05/2567

การใช้งาน Qr Code สำหรับแนะนำทีมงาน

08/05/2567

การสมัครสมาชิกผ่านเว๋็บไซต์

08/05/2567

การออกใบเสนอราคา และ การแจ้งงาน ผ่านเว็บไซต์

08/05/2567

ผลิตภัณฑ์ EV ธนชาตประกันภัย

08/05/2567

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ โดย ทิพยประกันภัย

08/05/2567

T Broker X Investree ผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs

08/05/2567

แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 2/1

08/05/2567

แบบประกันออมทรัพย์ Saving 10/4

08/05/2567

แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1

08/01/2567

การสมัคร

27/03/2566

VDO ประกอบการบรรยาย ธนชาตประกันภัย NON-MOTOR

27/03/2566

VDO ประกอบการบรรยาย เมืองไทยประกันชีวิต

21/03/2566

การใช้งาน Qr Code & Link ในการขยายทีม MLM&TFG

02/11/2565

การขยายทีมงานโครงสร้างบริหารทีม และ ผลประโยชน์

07/07/2565

Product Training Corporate SME LMG

07/07/2565

อบรมผลิตภัณฑ์ วิริยะประกันภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ EW

30/06/2565

ผลิตภัณฑ์ ธนชาต พลัส

29/06/2565

เงินติดล้อ

29/06/2565

ผลิตภัณฑ์ฟิลลิปประกันชีวิต

29/06/2565

ผลิตภัณฑ์ ธนชาตประกันภัย

29/06/2565

อบรมผลิตภัณฑ์ ttb home loan

04/03/2565

การใช้งานเว็บไซต์ T Broker หัวข้อ การคำนวณเบี้ย/เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ การออกใบเสนอราคา การตรวจสอบกรมธรรม ตรวจสอบรายงานต่ออายุ

17/02/2565

การใช้งานเว็บไซต์ T Broker หัวข้อ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

09/02/2564

วีดีโอประกอบการบรรยาย ผลิตภัณฑ์ กรุงเทพประกันชีวิต

29/06/2563

VDO บรรยายเนื้อหาการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิิต ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom วันที่ 18/4/63 โดย วิทยากรจาก กรุงเทพประกันชีวิต

14/04/2563

วิชาจรรยาบรรณประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยฯ

14/04/2563

หลักการประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

14/04/2563

วิชาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพ.ร.บ.

14/04/2563

ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด